ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ για αγορές άνω των 30 ευρώ *Εξαιρούνται ΔΠ*

ΑρχικήΒΟΗΘΕΙΑΠολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

G.D.P.R.   C11 / 25.05.2018   -  Πολιτική Απορρήτου  COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

download

Πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα ιδιοκτησίας

Ο ιστότοπος της εταιρείας «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», συμπεριλαμβανομένων της δομής και του σχεδιασμού, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των βάσεων δεδομένων, των αρχείων κινούμενων εικόνων, των οποιωνδήποτε ειδών προς λήψη αρχείων (συνοπτικά "περιεχόμενο") και τα Ενημερωτικά Φυλλάδια της «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», αποτελούν πνευματικά δημιουργήματα της εταιρείας «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» και προστατεύονται από τον οικείο νόμο περί Πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο ιστότοπος ή μέρος αυτού και τα ενημερωτικά φυλλάδια της εταιρείας «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» απαγορεύεται να αντιγράφονται, να τροποποιούνται, να λαμβάνονται ή να χρησιμοποιούνται από οποιεσδήποτε άλλες ιστοσελίδες, εκτός εάν η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» επιτρέψει στον χρήστη να πράξει διαφορετικά ή συναινέσει στην αντιγραφή ή στη γραπτή χρήση ή στη χρήση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης, σε περίπτωση παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων της, παραβίασης των διατάξεων του δικαίου  ανταγωνισμού και πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εν αναφορά στον ιστότοπό της ή μέρος αυτού, στο εμπορικό της σήμα και στα Ενημερωτικά Φυλλάδια της εταιρείας «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.».

Περιεχόμενο

Ο ιστότοπος και τα Ενημερωτικά Φυλλάδια Ασφάλειας της εταιρείας «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό και πληροφοριακό σκοπό.

Η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» δεν φέρει καμία ευθύνη για την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών και του περιεχομένου του ιστοτόπου ή των Ενημερωτικών Φυλλαδίων Ασφάλειας. Η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ενημερώνει, οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, τις πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό της, και στα Ενημερωτικά της Φυλλάδια. Τα ως άνω ισχύουν και σε περίπτωση βελτίωσης ή/και αλλαγής των προρρηθέντων καθώς και της αυτής πολιτικής απορρήτου. Η περιγραφή των προϊόντων δεν αντικαθιστά τη μελέτη των οδηγιών χρήσης.

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», όσον αφορά τις υπηρεσίες της, περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο από τα συμπεφωνημένα σε κάθε περίπτωση.

Η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο που προέρχεται από τρίτους και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της. Στην περίπτωση που ένας σύνδεσμος της ιστοσελίδας https://www.lymola.com αναδρομολογεί σε ιστότοπο τρίτων, εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι εμείς δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη δομή των ιστοτόπων τρίτων.  

Πολιτική Cookies

Ο ιστότοπος https://www.lymola.com της εταιρείας «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», χρησιμοποιεί τεχνολογίες cookies. Τα cookies είναι μικρά ηλεκτρονικά αρχεία κειμένου (π.χ. txt) που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε επισκέπτη και δεν έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο του υπολογιστή του επισκέπτη.  Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη όσον αφορά στη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή σελίδων του ιστοτόπου. Στα στοιχεία αυτά, μπορεί επίσης να περιλαμβάνονται ο τύπος του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, η ημέρα και η ώρα που συνδέθηκε στον ιστότοπο, η IP του και η διεύθυνση ελέγχου προσπέλασης στο μέσο, καθώς και η χώρα σύνδεσης του επισκέπτη.

Προειδοποίηση ασφάλειας 

Κάθε χρήστης του ιστοτόπου υπέχει την ευθύνη να εξασφάλισης ότι, ο υπολογιστής ή/και συσκευή καθώς και οι εφαρμογές, που χρησιμοποιεί προκειμένου να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο της εταιρείας «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», δεν φέρουν ιούς, οι οποίοι μπορούν να προσβάλουν αυτόν. Η χρήση του διαδικτύου εγκυμονεί κινδύνους, οι οποίοι απορρέουν από την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στο διαδίκτυο και από την πιθανότητα επιρροής του περιεχομένου από τρίτους μη εξουσιοδοτημένους ως προς αυτό. Με τη χρήση του διαδικτύου αναγνωρίζετε και αποδέχεστε αυτούς τους κινδύνους. Η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», τηρεί και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου ασφάλεια για τον ιστότοπο https://www.lymola.com χωρίς, ωστόσο, να μπορεί να εγγυηθεί ή να υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, προκληθείσα από τρίτους, μέσω της χρήσης του ιστοτόπου της ή οποιωνδήποτε άλλων συνδέσμων ή των Ενημερωτικών Φυλλαδίων Ασφάλειας, εκτός εάν η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» είναι υπεύθυνη για τον κίνδυνο αυτόν και την εμφάνισή του. Ειδικότερα, η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» δε φέρει καμία ευθύνη για τις διακοπές ή την απώλεια προγραμμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων του πληροφοριακού σας συστήματος.          Η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» αποστέλλει δεδομένα ειδικών κατηγοριών και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς δημόσιους φορείς, στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων -και ειδικότερα για το σκοπό της πληρωμής των παρεχόμενων υπηρεσιών της από δημόσιους φορείς-, η εταιρεία υπέχει ευθύνη μέχρι και το στάδιο της αποστολής των ανωτέρω δεδομένων. 

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οποιαδήποτε ανακύπτουσα αμφιβολία, αμφισβήτηση, διαφορά, εκ της καθόλου χρήσεως του περιεχομένου του ιστοτόπου της εταιρείας «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», εφαρμοστέο τυγχάνει το Ελληνικό δίκαιο, και καθ’ ύλην αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και ειδικότερα τα Δικαστήρια Αθηνών.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενόψει της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» έχει επικαιροποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις στην Πολιτική Απορρήτου – Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Στο πλαίσιο συμμόρφωσης στον ανωτέρω Γενικό Κανονισμό, η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» έχει προχωρήσει σε βελτιώσεις για την διασφάλιση των δεδομένων και την προστασία του απορρήτου των φυσικών προσώπων.

Προσωπικά δεδομένα

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο «υποκείμενο των δεδομένων». Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Επεξεργασία

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων σας, που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, (όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή).

Σκοπός της επεξεργασίας

Η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» στο πλαίσιο λειτουργίας της, είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων προκειμένου να εκπληρώσει τους σκοπούς της ορθής λειτουργίας της και για την πληρέστερη παροχή των υπηρεσιών της, όπως αυτοί προβλέπονται στο καταστατικό της, αλλά και στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών, της τηλεφωνική, γραπτή ή ηλεκτρονική επικοινωνία, πώλησης προϊόντων, προμήθειας προϊόντων, προωθητικών ενεργειών, τεχνικής υποστήριξης, εμπορικής υποστήριξης, σύναψης λοιπών συμβάσεων συνεργασίας καθώς και αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων. Επιπλέον, η εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα ειδικών κατηγοριών προσωπικού χαρακτήρα για λόγους που αφορούν στην  ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων της. 

Ειδικότερα, κατόπιν της εγγραφής ως χρήστη στον ιστότοπο μας https://www.lymola.com , η «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» θα προβεί σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, με σκοπό την διεκπεραίωση του αιτήματός σας. Στο πλαίσιο αυτό, θα επεξεργαστεί και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα, τα οποία θα γνωστοποιήσετε, στην «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», στο μέλλον, είτε προφορικά είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, μέσω των αρμόδιων, εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων/ συνεργατών μας.

Η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», συμμορφούμενη στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (G.D.P.R.: General Data Protection Regulation) και στην σχετική με αυτόν ελληνική νομοθεσία, δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, και στο πλαίσιο της διαχείρισης των εταιρικών πληροφοριών φροντίζει για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, που προκύπτουν από τη νόμιμη συνεργασία ή επικοινωνία μεταξύ της εταιρείας και των εξής κατηγοριών φυσικών προσώπων (όπως: πελατών, προμηθευτών, προσωπικού, δημοσίων φορέων και άλλων τρίτων). Για το σκοπό αυτό, λαμβάνει όλα τα αναγκαία και προσήκοντα μέτρα ώστε τα προσωπικά δεδομένα να διασφαλίζονται από οποιαδήποτε απώλεια, λανθασμένο χειρισμό, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη.

Σε περίπτωση επικοινωνίας σας με την εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, για την άμεση εξυπηρέτησή σας. Τυχόν

άρνηση του υποκειμένου των δεδομένων για χορήγηση πληροφοριών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή πιθανή ταυτοποίησή του, που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας, θα

έχει ως αποτέλεσμα είτε τη μη εξυπηρέτησή του είτε την κατ’ εξαίρεση και κατά περίπτωση εξυπηρέτησή του υποκειμένου των δεδομένων ανωνύμως, χωρίς όμως στην τελευταία περίπτωση η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» να φέρει την οποιαδήποτε ευθύνη για το αποτέλεσμα της εξυπηρέτησης. Η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα της μη εξυπηρέτησης ανωνύμων στο πλαίσιο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των πνευματικών της δικαιωμάτων.

Ενδέχεται, επίσης, στο πλαίσιο προστασίας των εννόμων συμφερόντων της, αλλά και προς διασφάλιση της ορθής εξυπηρέτησης προς όλα τα υποκείμενα των δεδομένων, να πραγματοποιούνται συχνοί έλεγχοι, για την εξεύρεση τρόπων βελτιστοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» αλλά και για την αποτροπή ενδεχόμενης απάτης σε βάρος αυτής.

Επίσης, η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» σας ενημερώνει, ότι οφείλετε, χωρίς καθυστέρηση, να την ειδοποιείτε για οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στα προσωπικά σας δεδομένα. Η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» δικαιούται να χρησιμοποιεί περαιτέρω την πληροφορία αυτή, προκειμένου να επικαιροποιεί -ως οφείλει και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία- τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί, στο πλαίσιο των λοιπών υπηρεσιών, που έχετε λάβει ή/και λαμβάνετε και θα λαμβάνεται από αυτή. 

Ποιοι επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Δικαίωμα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχουν όλοι οι υπάλληλοι και συνεργάτες της εταιρείας «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.». Για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες της εταιρείας «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» ενεργούν μόνον κατ’ εντολή της εταιρείας «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» και έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, καθώς δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο, βάσει των υπογεγραμμένων σχετικών ιδιωτικών συμφωνητικών και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία, σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.

Επιπλέον, η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», στα πλαίσια συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (G.D.P.R.: General Data Protection Regulation), ενδέχεται να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση καθήκοντος, που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν, έναντι των συμφερόντων αυτών, υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ανήλικος, καθώς και για περιπτώσεις όπου είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων της εταιρείας «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.».

Η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», σας καθιστά γνωστό ότι ελέγχεται διαχειριστικώς, βάσει του καταστατικού της, από εταιρεία με έδρα το κράτος της Δημοκρατίας της Λιβερίας η οποία ενδέχεται και δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων.

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» ενδέχεται να διαχειρίζεται και να επεξεργάζεται δεδομένα ειδικών κατηγοριών προσωπικού χαρακτήρα, όπως είναι αυτά που αποκαλύπτουν την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, αυτά που αφορούν την υγεία και γενετικά δεδομένα, με σκοπό την προστασία ζωτικών συμφερόντων των  φυσικών προσώπων αλλά και για τους σκοπούς που αναγράφονται στο παρόν. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, καθώς και στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, το υποκείμενο των δεδομένων αυτού έχει παράσχει την ρητή συγκατάθεσή του.

Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων 

Η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σε φυσική ή/ και σε ηλεκτρονική μορφή, των οποίων λαμβάνει γνώση η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» με την είσοδο των χρηστών στο ιστότοπο https://www.lymola.com ή με ηλεκτρονική μορφή στα e-mail της εταιρείας είτε σε έντυπη μορφή στα σημεία πώλησης των προϊόντων της.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στα βιογραφικά σημειώματα των εργαζομένων και των συνεργατών της εταιρείας όπως επίσης και τα έντυπα παραγγελιών    «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» αποθηκεύονται και διατηρούνται δύο (2) έτη, είτε πρόκειται φυσικά είτε για ηλεκτρονικά αρχεία.

Όλα τα παραπάνω δεδομένα φυσικής ή/και ηλεκτρονικής μορφής  διατηρούνται με μέγιστο χρονικό όριο αποθήκευσης τα πέντε (5) έτη και καταστρέφονται, ειδικότερα για την καταστροφή φυσικών αρχείων τηρείται  πρωτόκολλο καταστροφής.

Εξαίρεση από το παραπάνω μέγιστο χρονικό όριο αποθήκευσης των πέντε (5) ετών αποτελούν τα φυσικά ή ηλεκτρονικά δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται, των οποίων η διατήρηση απορρέει και επιβάλλεται από νομικές ή φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που αφορά ολιγωρία πληρωμής, διότι αποτελούν πειστήρια για διασφάλιση συμφερόντων της εταιρείας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την επικοινωνία της εταιρείας με τα υποκείμενα των δεδομένων και ειδικότερα τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail κ.α., που είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή, και έχουν δοθεί στην εταιρεία κατόπιν έντυπης ή ηλεκτρονικής ή ρητής  και ελεύθερης συναίνεσης των υποκειμένων, διατηρούνται μέχρι και τον προβλεπόμενο από το ισχύον καταστατικό χρόνο λύσης της εταιρείας. 

Ο ιστότοπος https://www.lymola.com της εταιρείας «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.»  αποθηκεύει και διατηρεί cookies για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.

Δεσμεύσεις

Η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» δεσμεύεται να διατηρεί τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύει και να τα διαγράφει με ασφάλεια, να μην συλλέγει και διατηρεί δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα, να προστατεύει τα δεδομένα από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

Η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», επίσης, ενημερώνει ότι ο ιστότοπος https://www.lymola.com, δεν αποθηκεύει δεδομένα, παρά μόνο cookies κατόπιν και μόνον συναίνεσης του χρήστη.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν πωλούνται σε τρίτους φορείς και οργανισμούς. Τα προσωπικά δεδομένα του προσωπικού της εταιρείας δεν κοινοποιούνται. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά και θεωρούνται εμπιστευτικά από την εταιρεία μας, ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή και λογική προσπάθεια διασφάλισης αυτών.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις Υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (G.D.P.R.: General Data Protection Regulation).

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του υποκειμένου των δεδομένων είναι:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
 • Δικαίωμα εναντίωσης

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων και για οποιοδήποτε ερώτημα ή παράπονο, που αφορά προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας  Δεδομένων:

 • Με αποστολή επιστολής, με την ένδειξη GDPR-REQUEST, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lymola.com ή με τηλεομοιοτυπία στο 210-6844215.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων δεν προβλέπεται οικονομική επιβάρυνσή σας, εκτός εάν  λόγω συχνής ή/και άσκοπης επανάληψης επιφέρουν δυσανάλογο διαχειριστικό κόστος για την εταιρεία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. (+30) 210 6847410.

Εξυπηρέτηση αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων

Για την άσκηση οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας αρκεί να υποβάλλετε σχετικό αίτημα, η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την υλοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.

Επιπλέον, η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» δύναται να σας ενημερώνει είτε για την ικανοποίησή του αιτήματός σας είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση αυτού. Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) ακόμα μηνών, εφόσον απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του εκάστοτε αιτήματος καθώς και τον πλήθος των αιτημάτων. Η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για την εν λόγω παράταση, εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Ενημέρωση για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής

Ενημέρωση ή τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και κάθε άλλου εντύπου συσχετιζόμενο με αυτή γίνεται οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα, η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» ενημερώνει / επικαιροποιεί το παρόν έντυπο είτε μέσω νέας δημοσίευσης στον ιστότοπό της είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σε περίπτωση, δε, που προκύψουν αλλαγές στην εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και οι οποίες δεν απαιτούν άμεση ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων, η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της Πολιτικής Απορρήτου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» σας ενθαρρύνει να ανατρέχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να είστε πάντα ενήμεροι.

Προσφυγή σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται, κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr  
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

 

Δήλωση Συναίνεσης-Συγκατάθεσης

To υποκείμενο των δεδομένων δηλώνει ότι:

 • Ενημερώθηκα ρητώς για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ειδικής κατηγορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η εταιρεία  «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.»
 • Έλαβα γνώση για τα δικαιώματα που έχω και διατηρώ ως υποκείμενο των δεδομένων μου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, καθώς και για την πολιτική απορρήτου της εταιρείας που είναι δημοσιευμένη στον ιστότοπο https://www.lymola.com.
 • Αναγνωρίζω και αποδέχομαι το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων προκειμένου να λαμβάνω από την εταιρεία «COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» ενημερωτικό υλικό, επικοινωνία τηλεφωνική ή ηλεκτρονική, τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες σχετικά με το αντικείμενο της εταιρείας.
 •  Συναινώ για το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αναφέρονται στην πολιτική απορρήτου της εταιρείας, η οποία είναι δημοσιευμένη στον ιστότοπο https://www.lymola.com.
 • Παρέχω την ελεύθερη, ρητή, σαφή, αβίαστη και εν πλήρη επίγνωση μου, συγκατάθεσή στην εταιρεία για την επεξεργασία των δεδομένων μου.
 • Είμαι άνω των 16 ετών
 • Στο πλαίσιο της ίδιας επεξεργασίας ενημερώθηκα για το δικαίωμά μου να εναντιωθώ, ανά πάσα στιγμή, σε αυτήν, με αποστολή σχετικού αιτήματος στην εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lymola.com, ως ορίζεται ανωτέρω.
 • Τα στοιχεία που συμπληρώνετε για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της παραγγελίας σας στον ιστότοπο της εταιρείας μας πρέπει να είναι αληθή και να παρέχονται μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης  απάντων των φυσικών προσώπων στα οποία αντιστοιχούν τα δηλωθέντα στοιχεία. Όλα, δε, τα αναγραφόμενα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να γνωρίζουν και να αποδέχονται άπαντες τους όρους της πολιτικής απορρήτου της εταιρείας μας.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: COSMEDEL ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Διεύθυνση: Φράττι 5, Περιοχή Φούσα, Κορωπί Αττικής, Τ.Κ. 194 41
Τηλ:  (+30) 210 6847410
Ιστότοπος: https://www.lymola.com
e-mail:  info@lymola.com